Hội thảo tiềm năng bất tận

Rich Products Việt Nam là một chi nhánh của tập đoàn Rich Products toàn cầu có trụ sở chính tại Buffalo, New York, Hoa Kỳ, là tập đoàn tiên phong và dẫn đầu trong lĩnh vực công nghiệp thực phẩm đông lạnh không có nguồn gốc từ sữa động vật. Là một doanh nghiệp đứng đầu thị trường, với uy tín trên 20 năm tại thị trường Việt Nam và hơn 70 năm trên thế giới.

Vừa qua, Hồng Ngọc Hà đã nhận được sự tín nhiêm của Rich Products Việt Nam để nhận trách nhiệm tổ chức Sự Kiện Hội Thảo Toàn Quốc 2018, diễn ra tại Hồ Chí Minh, Hà Nội, Đà Nẵng và các khu vực tỉnh lân cận. Chúng tôi tin rằng buổi hội thảo đã diễn ra một cách thành công. Cảm ơn Rich’s đã tin tưởng lựa chọn Hồng Ngọc Hà tại thị trường Việt Nam.

Hội thảo tiềm năng bất tận

Rich Products Việt Nam là một chi nhánh của tập đoàn Rich Products toàn cầu có trụ sở chính tại Buffalo, New York, Hoa Kỳ, là tập đoàn tiên phong và dẫn đầu trong lĩnh vực công nghiệp thực phẩm đông lạnh không có nguồn gốc từ sữa động vật. Là một doanh nghiệp đứng đầu thị trường, với uy tín trên 20 năm tại thị trường Việt Nam và hơn 70 năm trên thế giới.

Vừa qua, Hồng Ngọc Hà đã nhận được sự tín nhiêm của Rich Products Việt Nam để nhận trách nhiệm tổ chức Sự Kiện Hội Thảo Toàn Quốc 2018, diễn ra tại Hồ Chí Minh, Hà Nội, Đà Nẵng và các khu vực tỉnh lân cận. Chúng tôi tin rằng buổi hội thảo đã diễn ra một cách thành công. Cảm ơn Rich’s đã tin tưởng lựa chọn Hồng Ngọc Hà tại thị trường Việt Nam.